0723939454
 

הקמת חברה

הקמת חברה

חברה היא ישות משפטית שמתאפיינת במספר יתרונות משמעותיים ובהם שיעורי מיסוי נוחים, הפרדה (מבחינה משפטית) בין העסק לבין בעליו ומגוון רחב יותר של אופציות כשנדרש גיוס הון. הקמתה של חברה כרוכה בהליך שכדאי לבצע את הפרוצדורה בעזרת עורך דין בעל ניסיון בתחום – הן על-מנת להבטיח אפס טעויות ומקסימום יעילות כך שהחברה תוכל לפעול תוך זמן קצר ככל האפשר, והן כדי לוודא שכל הנושאים הרגישים הנוגעים ליחסים בין בעלי המניות בחברה יוסדרו באמצעות הסכם מפורט ומדויק.

הסכם שכזה, שנקרא הסכם מייסדים, הוא מפתח רב חשיבות לגבי תפקוד מיטבי של החברה בתחילת דרכה וגם בהמשך, ובפרט במצבים שעלולים להוביל לחילוקי דעות בין הבעלים. הסכם אשר מגובש ומנוסח בעזרת משרד עו"ד קולן - נבון, שבאמתחתו ניסיון עשיר בתחום המסחרי בכלל ובליווי הקמת חברות בפרט, מסדיר את הזכויות ואת החובות של כל אחד מהבעלים, מגדיר באופן ברור את חלוקת התפקידים בחברה, מונע אי הבנות ומהווה בסיס איתן להתנהלות מיטבית ולהצלחת העסק.

התהליך הפורמלי של הקמת חברה

באשר לתהליך הפורמלי של הקמת חברה, ליווי משפטי מקצועי של עורך דין הבקיא בכל דיני החברות הרלוונטיים מוודא כי הגשת הבקשה לרשם החברות (אשר משויך למשרד המשפטים) מתבצעת בהתאם לחוק. בפרט יש להקפיד לכלול בבקשה 3 חלופות אופציונליות לשם שבחרתם לחברה, תצהיר מאומת של בעלי המניות בנוגע לכשירותם להיות בעלים של חברה, הצהרה של מי שמונו לשמש כדירקטורים על נכונותם לעשות זאת וכן תקנון מנוסח היטב אשר מפרט את חלוקת המניות בין הבעלים, את מטרת הקמת החברה ונושאים נוספים בהתאם לאופי הפעילות המתוכנן וליחסים בין הבעלים. עוד כדאי לציין כי בניגוד לעבר, כיום ניתן לבצע גם הקמת חברת יחיד, כלומר חברה שיש לה רק בעל מניות אחד.