0723939454
 

הקמת עמותה

הקמת עמותה

עמותה הינה צורת התאגדות ייחודית שמאפשרת לבני אדם לפעול יחד למען מטרה משותפת שאינה עשיית רווחים כספיים. בכל שבוע מוקמות בארץ כ-30-40 עמותות חדשות ובין תחומי הפעילות העיקריים: חינוך, סביבה, רווחה, תרבות ודת. המהלך הפורמלי של הקמת עמותה מבוצע מול רשם העמותות (יחידה המשויכת למשרד המשפטים), וחשוב לבצע אותו על-פי כל התקנות והנהלים, על-מנת שהעמותה תוכל להתחיל לפעול כחוק תוך זמן קצר ככל האפשר.

ראשית, יש לשלם אגרה עבור הבקשה לרישום העמותה - נכון ל-2018 הסכום הוא 816 ש"ח. כמו כן יש לשלם דמי פרסום ברשומות, ועוד כדאי לדעת שגובה האגרה שנתית הוא 1,303 ש"ח (בתנאי שהתשלום מתבצע עד סוף מרץ. ב-1.4 העלות מזנקת בכ-300 ש"ח). אל טופס בקשת רישום העמותה עצמו יש לצרף מספר מסמכים ובהם תצהיר שעליו חותמים המייסדים של העמותה בפני עורך דין ותקנון. התצהיר מפרט את הסיבות שהובילו להקמת העמותה ולגבי תקנון ניתן לבחור בין התקנון הסטנדרטי (כפי שמופיע בתוספת הראשונה לחוק העמותות) לבין תקנון שנוסח במיוחד עבור העמותה הספציפית.

לאחר שרשם העמותות מאשר את הבקשה, תפורסם על כך הודעה (ברשומות) והעמותה תירשם בפנקס העמותות. לאחר השלמת ההליך מול רשם העמותות יש לרשום את העמותה במשרדי מע"מ ולפתוח עבורה תיק במס הכנסה. הרישום במע"מ מאפשר קבלת מעמד מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) והוא מותנה בהגשת תקציב שנתי צפוי ומסמכים נוספים. רישום במס הכנסה מאפשר קבלת פטור מתשלום מסים. לצורך ביצוע צעד זה במסגרת הקמת עמותה יש לצרף אליה לפחות 7 חברים (שאין ביניהם קרבה משפחתית).

לעו"ד גיא קולן ניסיון רב בליווי הקמת עמותות ובניסוח תקנון שמתאים למטרות של כל עמותה ספציפית ולחברים בה. בהתאם הוא מבטיח ומקיים את השלמת כל ההליכים הפורמליים מול הרשויות בפרק זמן קצר וביעילות מרבית. רישום חברה לתועלת הציבור והקמתה זהו תהליך שמלא ברצון טוב מצד אלו שמבצעים אותו ולכן אנו לא ממליצים להכנס אליו לבד, רצוי להיעזר בעורך דין עם ניסיון כמו עו"ד גיא קולן.