0723939454
 

חוזה עסקי

חוזה עסקי

 בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור. בהתאם ניסוח חוזים עסקיים שישקפו במלואם את כל האינטרסים העסקיים של הלקוחות הוא אחת המיומנויות העיקריות הנדרשות מעורך דין מסחרי - ועוד יכולת חשובה היא להציג באופן משכנע פרשנויות שמבטיחות את טובת הלקוח, וזאת במקרי שבהם חילוקי דעות לגבי סעיף כזה או אחר מגיעים לבית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת (בוררות / גישור).

חוזה שמשרת היטב את כל צרכי הלקוח הוא השלב האחרון בכל משא ומתן עסקי, והחשוב ביותר, שכן חשוב להבטיח כי כל הסכמה בין הצדדים וכל התחייבות יכובדו באופן מוחלט, מתוך הבנה מלאה שישנו מסמך משפטי מחייב.

דוגמאות לחוזים עסקיים נפוצים הם הסכם שכירות של המבנה בו פועל העסק, הסכם משקיעים (כשעסק מבקש לגייס הון בדרך זו), הסכם שותפות (במטרה לוודא שכל אחד מהעמיתים לדרך העסקית המשותפת יבין היטב מהן זכויותיו ומהן התחייבויותיו), הסכם מייסדים (שמהותו דומה להסכמי שותפות, והוא נערך במקרים של הקמת חברה), הסכם זכיינות (בין רשת שמוכרת זיכיונות לבין כל אחד מזכייניה), הסכמים שונים במסגרת הליכי מיזוגים ורכישות ועוד.

עו"ד גיא קולן הינו עורך דין מסחרי שצבר ניסיון רב בגיבושם וניסוחם של הסכמים מכל הסוגים הנ"ל לשביעות רצונם המלאה של לקוחותיו. כל חוזה עסקי שעורך עו"ד קולן מתאפיין בבהירות מרבית, בדיוק מוחלט וברמת הפירוט הנדרשת כך שבכל תרחיש אפשרי החוזה יגן על הלקוח. בין עם מדובר על חוזה עסקי לשותפות בנושא הקמת חברת ביטוח או כל חברה אחרת. בנוסף אמון עו"ד קולן על ייצוג לקוחות בפני ערכאות שיפוטיות - תחום שנקרא ליטיגציה מסחרית, ומחייב כישורים ספציפיים כגון יכולת ביטוי בעל-פה ולא רק בכתב, הופעה משכנעת בפני שופטים, בוררים ומגשרים ובקיאות משפטית מעמיקה שמאפשרת מציאת תקדימים שיהוו בסיס לפרשנויות לטובת הלקוח.