0723939454
 

פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ

חברה בע"מ – כלומר חברה בערבון מוגבל – הינה סוג ספציפי של חברה אשר המאפיין החשוב ביותר שלה הוא ההגנה ממנה נהנים בעלי המניות ביחס לחובות שהחברה עלולה לצבור. על-פי עקרון הגבלת האחריות (שמעוגן בחוק החברות תשנ"ט-1999, סעיף 35), כל עוד החברה מתנהלת כדין, כל אחד מהבעלים של חברה בע"מ אחראי לחובות רק עד גובה הסכום שהשקיע בחברה, כלומר הסכום שהתחייב לשלם כנגד המניות שלו. בהתאם ישות משפטית זו הינה פופולרית למדי, וחלק גדול מהעסקים בישראל מוקם במתכונת זו, שיש לה גם יתרונות נוספים (למשל, במקרים מסוימים, שיעור מס נמוך יחסית).

פתיחת חברה בע"מ כוללת הליך פורמלי שיש לבצעו באופן מדויק, על-מנת שרשם החברות יאשר את החברה החדשה ויאפשר לה להתחיל לפעול. דגש חשוב נוסף במסגרת הקמת חברה בערבון מוגבל הוא גיבוש הסכם מסודר ומפורט בין המייסדים – כך שכל אחד מהבעלים יהיה מודע לחלוטין לציפיות ממנו, לזכויות שלו בחברה ולחובות שלו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים. על-מנת ליצור הסכם שמשקף את כל האינטרסים השונים באופן המדויק ביותר והמלא ביותר כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון בהענקת שירותים משפטיים שונים לחברות בע"מ ובפרט במהלך הקמתן. עו"ד בקיא בכל דיני החברות ובפרט באלה הנוגעים לפתיחת חברה בערבון מוגבל מבטיח לא "רק" יחסים תקינים בין הבעלים אלא גם ביצוע יעיל של ההליך הפורמלי של רישום החברה. בהקשר זה כדאי לדעת שהחוק מציב שורה ארוכה של תנאים, כשלמשל אם השם המבוקש לחברה כולל שנה הרי שזו חייבת להיות השנה שבה מוקמת החברה. כמו כן יש להימנע מבחירת שם דומה לשם של חברה שכבר רשומה אצל רשם החברות. כמו כן בקשה לרישום חברה בע"מ חייבת לכלול תקנון חברה מפורט, וגם אותו כדאי ליצור בעזרת עורך דין מנוסה ממשרד עו"ד קולן - נבון.