0723939454
 

רישום חברה און ליין

רישום חברה און ליין

רישום חברה באופן מקוון הוא אופציה המוצעת לכל מי שמבקש להקים חברה בישראל - מהלך עסקי מקובל שמקנה הגנה מסוימת לבעלי המניות ובמקרים רבים מפחית את חבות המס. מבחינה פורמלית מדובר בהליך פשוט למדי, אולם גם כך מומלץ לבצעו בלוויית עורך דין מסחרי בעל ניסיון נרחב בכל הנוגע להקמת חברות. סיבה אחת לצורך בשירותיו של איש מקצוע מיומן בתחום המשפטי היא הרצון להתחיל לפעול במתכונת המבוקשת בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, וסיבה טובה נוספת היא שכדאי לעגן את היחסים בין בעלי החברה בחוזה מסודר ומפורט.

לעו"ד גיא קולן ניסיון עשיר בפעילות מול רשם החברות ובפרט לגבי רישום חברה אונליין או רישום חברה לתועלת הציבור. בנוסף באים כישוריו וניסיונו לידי ביטוי בגיבוש הסכמי מייסדים - אותם חוזים שבהם מפורטות ההתחייבויות של בעלי החברה השונים, זכויותיהם וכמו כן הדרכים בהן תפעל החברה בתרחישים שונים אפשריים. הסכם מייסדים לא נדרש על-ידי רשם החברות אולם הוא מבטיח בהירות מלאה ומקטין את הסיכון להיווצרות אי הבנות, קונפליקטים וסכסוכים בין בעלי המניות של החברה.

המסמכים אותם דורש רשם החברות הם 3 במספר:

1. תקנון חברה - מסמך מחייב שבו מתוארות המטרות שלשמן הוקמה החברה וכן אופן חלוקת המניות בין הבעלים.

2. תצהיר בעלי מניות - שנדרשים להצהיר כי הם כשירים על-פי חוק להחזיק במניות.

3. תצהיר דירקטורים ראשונים - לכל חברה חייב להיות לפחות דירקטור אחד.

בנוסף יש לשלם אגרה לרשם החברות. רישום חברה אונליין מקנה הנחה: כשהאגרה משולמת דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים עלותה 2,150 ש"ח (נכון ל-2018) ואילו בדרכים אחרות גובהה 2,614 ש"ח. עלות אגרת רישום חברה לתועלת הציבור הוא 750 ש"ח בכל מקרה.