0723939454
 

פתיחת חברה באינטרנט

פתיחת חברה באינטרנט

 

הקמת חברה היא מהלך עסקי מקובל ובעל יתרונות רבים. כמו פעולות רבות אחרות בימינו, ניתן לבצע אותה דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים ככל והדבר נעשה באמצעות עורך דין. מומלץ לבצע את הרישום, ואת הקמת החברה באופן כללי, בעזרתו של עורך דין שכבר צבר ניסיון בתחום ספציפי זה.

הקמת חברה מתבצעת מול רשם החברות ומחייבת תשלום אגרה. כשנבחרת האופציה של פתיחת חברה באינטרנט גובה האגרה הוא 2,150 ש"ח (בתשלום לא מקוון גובה האגרה הוא 2,614 ש"ח). עבור פתיחת חברה לתועלת הציבור התשלום הנדרש הוא 750 ש"ח.

השלב השני הוא בחירת שם לחברה. דרך האתר של משרד המשפטים תוכלו לבדוק האם השם המבוקש לחברה פנוי, ואם לא - לבחור כמובן שם חלופי. בנוסף לקבלה על תשלום האגרה יש לצרף לבקשה המוגשת לרשם החברות 3 מסמכים:

א. הצהרת בעלי מניות על כשירותם להחזיק במניות של החברה המוקמת - חתומה על-ידי עורך דין.

ב. הצהרת דירקטורים ראשונים - לכל חברה חייב להיות לפחות דירקטור אחד. גם הצהרה זו חייבת להיחתם על-ידי עורך דין.

ג. תקנון - תקנון חברה הוא מסמך משפטי שבו מפורטות מטרותיה של החברה וכן האופן שבו מחולקות המניות בין בעליה.

בפן הטכני, יש צורך בכרטיס חכם כדי לבצע פתיחת חברה באינטרנט, כרטיס המונפק על פי רוב לעורכי דין. אם ישנה עילה מסוימת לדחיית הבקשה, הנציגים של רשם החברות יוצרים קשר עם מגיש הבקשה ומפרטים את הסיבות לסירוב. תשובות חיוביות מתקבלות במייל.

לעו"ד גיא קולן ניסיון רב ברישום חברות מקוון ובאופן כללי בליווי הליכי הקמת חברות או הקמת חברת ביטוח. בנוסף אמון עו"ד קולן על גיבוש וניסוח הסכמי מייסדים - הסכמים שמעגנים באופן ברור ומחייב את ההסכמים בין בעלי המניות לגבי הזכויות של כל אחד מהם, תחומי האחריות והמחויבויות כלפי החברה. רשם החברות אמנם לא מחייב הגשת הסכם מייסדים, אולם חוזה משפטי מחייב זה עשוי למנוע קונפליקטים עסקיים ומצבים בעייתיים בהמשך הדרך.