0723939454
 

פירוק מרצון

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

"חברה" היא ישות משפטית שיתרונותיה רבים, אבל ישנם גם לא מעט מקרים שבהם בעליה של ח...

לפרטים נוספים
פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה

חברה שמפסיקה לפעול באופן מעשי היא עדיין ישות קיימת מבחינה משפטית, וחלות עליה כל ...

לפרטים נוספים
פירוק חברות

פירוק חברות

"חברה" היא ישות משפטית שמאפשרת פעילות עסקית בתחומים שונים. ישנם מספר מצבים שבהם ...

לפרטים נוספים
פירוק שותפות

פירוק שותפות

"שותפות" היא גוף משפטי שמהווה צורת התאגדות מקובלת למדי לצורך ניהול עסק. במקרים ש...

לפרטים נוספים
פירוק חברה מרצון מסלול מקוצר

פירוק חברה מרצון מסלול מקוצר

הגידול המתמשך בהיקף הפעילות העסקית בישראל הוביל באופן טבעי גם לעלייה במספרן של ה...

לפרטים נוספים
פירוק חברות עורך דין

פירוק חברות עורך דין

בעוד פתיחת חברה היא מהלך שתמיד כרוך בהתרגשות רבה, הפסקת פעילותה של חברה נתפשת כפ...

לפרטים נוספים
פירוק חברה מרצון אגרות

פירוק חברה מרצון אגרות

פירוק חברה מרצון הינו הליך פורמלי המבוצע מול רשם החברות שבמשרד המשפטים, ואשר מאפ...

לפרטים נוספים
פירוק חברות תהליך

פירוק חברות תהליך

פירוק חברה מרצון הוא תהליך מובנה שמתבצע מול רשם החברות, במטרה לסיים את פעילותה ש...

לפרטים נוספים
פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון

פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון

במרבית המקרים פירוק חברות מרצון מתבצע כאשר לחברה יכולת לפרוע את כל ההתחייבויות ש...

לפרטים נוספים
פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות

פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות

פרסום ב"רשומות" הוא אחד השלבים ההכרחיים במסגרת הליכי פירוק חברות מרצון, בין אם מ...

לפרטים נוספים
פירוק חברה מרצון מסמכים

פירוק חברה מרצון מסמכים

הליך פירוק מרצון מאפשר לבעלי חברה שאינה פעילה, או שמיצו את הפלטפורמה העסקית, לסג...

לפרטים נוספים
פירוק חברה וזכויות עובדים

פירוק חברה וזכויות עובדים

במצב דברים אידיאלי, פירוק חברה מתבצע כך שבעליה ממלאים את כל ההתחייבויות שלקחו על...

לפרטים נוספים
פירוק חברה חברת יחיד

פירוק חברה חברת יחיד

חברת יחיד הינה ישות משפטית שהפכה חוקית ב-1999, עם כניסתו לתוקף של חוק החברות החד...

לפרטים נוספים
פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה

חברה שלא מבצעת כל פעילות עסקית, ולא צפויה לבצע פעילות שכזו, מומלץ לפרק.

לפרטים נוספים
פירוק חברה פטור מאגרה

פירוק חברה פטור מאגרה

כל חברה, גם אם אינה פעילה וגם אם כלל אין לה חשבון בנק ותיקים במע"מ ובמס הכנסה, מ...

לפרטים נוספים
 פירוק חברה סגירת חברה

פירוק חברה סגירת חברה

במצבים עסקיים שונים סגירת חברה הוא הצעד החכם ביותר לעשותו. כשזה המצב, מומלץ לבצע...

לפרטים נוספים
פירוק שותפות עורכי דין

פירוק שותפות עורכי דין

שותפות היא דרך מקובלת ובעלת יתרונות רבים להקמת עסקים וניהולם. במקרים שבהם אחד הש...

לפרטים נוספים
עורכי דין סכסוכים עסקיים

עורכי דין סכסוכים עסקיים

מערכת יחסים עסקית, כמו כל מערכת יחסים, מתחילה בשלב "ירח הדבש" ועלולה להסתיים בגי...

לפרטים נוספים
חוק יישוב סכסוכי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה

יחסי עובד-מעביד מלווים באופן טבעי בעליות ומורדות, כטבען של מערכות יחסים ארוכות ט...

לפרטים נוספים
פירוק חברה בהליך מזורז

פירוק חברה בהליך מזורז

פירוק חברה בהליך מזורז הוא פירוק חברה שאינה פעילה וקיבלה החלטה לפרק את החברה מרצ...

לפרטים נוספים
פירוק חברה בע

פירוק חברה בע"מ

פירוק חברה בע"מ היא פירוק חברה פרטית בהליך בה נסגרת התאגיד שהוקם. הסיבות לפירוק ...

לפרטים נוספים
חוזה פירוק שותפות

חוזה פירוק שותפות

יזמים רבים רוצים להיכנס לעסק, אך לא יודעים כיצד לעשות זאת לבד. אחת הדרכים היא הס...

לפרטים נוספים
פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות עסקית

שותפות עסקית מהווה שותפות למטרת רווחים שפועלים יחדיו מכוח הסכם משפטי אינם חברה ב...

לפרטים נוספים