0723939454
 

חוזה פירוק שותפות

חוזה פירוק שותפות

יזמים רבים רוצים להיכנס לעסק, אך לא יודעים כיצד לעשות זאת לבד. אחת הדרכים היא הסכם שותפות, דרך התאגדות עסקית, בה אנשים שונים הופכים להיות שותפים, אך מבלי להפוך לחברה בע"מ. בהסכם השותפות הצדדים מחליטים כיצד את יחלקו את הזכויות והחובות של כל אחד מהם, כיצד יתנהל קבלת ההחלטות וכן כיצד דרכיהם ייפרדו. עורך הדין יכול לסייע בתהליך פירוק שותפות לא רשומה ואשומה כאחד. הוא מודע לכל התנאים והפרטים החשובים על מנת לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר.

 

ישנם גורמים שונים העלולים להוביל לפירוק השותפות, בין אם פעילות עסקית לא מוצלחת או בין חילוקי דעות מהותיים בין השותפים וכן גם אגרת פירוק חברה משתנה בין חברה לחברה ובין השותפים בה. אחת הדרכים לפירוק השותפות היא באמצעות חוזה פירוק שותפות. מדוע ישנו צורך בחוזה מסוג זה? הסכם פרוק שותפות יכול להיות פשוט כאשר מסיימים את השותפות ברוח טובה. עם זאת, במקרים בהם היחסים בין הצדדים עולים לשרטון, עלולים לבוא לידי ביטוי אינטרסים מנוגדים, חוסר הסכמות ועוד. לכן, חשוב מאוד לפנות לגורם מקצוע מומחה שיוכל להתייחס לשיקולים הרבים ולבחון את תרומתם היחסית לכל אחד מהצדדים. גיא קולן, משפטן מעל ל-20 שנה ומתמחה בתחום העסקי, ייעץ וילווה אתכם בשלב פירוק השותפות ובכתיבת חוזה פירוק שותפות. כתיבת החוזה וסעיפיו חשובה ביותר וגיא קולן יוודא כי החוזה זה יהיה לטובת האינטרסים האישיים שלך.