0723939454
 

חוק יישוב סכסוכי עבודה

חוק יישוב סכסוכי עבודה

יחסי עובד-מעביד מלווים באופן טבעי בעליות ומורדות, כטבען של מערכות יחסים ארוכות טווח וכאלה אשר אינן שוויוניות. סכסוך עבודה הינו סכסוך בין מעסיק למספר עובדים, בין אם הן מאוגדים ובין אם לאו. חוק יישוב סכסוכי עבודה מסדיר סוגיות בקשר עם סכסוכי עבודה קיבוציים, בין היתר לעניין בירור המחלוקות בין הצדדים לסכסוך, ואינו נוגע לסכסוך בין מעסיק לעובד יחיד. משרד עורכי הדין קולן-נבון מתמחים בייעוץ משפטי מסוג זה. כמו כן, במשרד מתמחים בתחום הזכיינות, פירוק חברה מרצון וכיוצא בזה.

משרד עורכי דין קולן-נבון, נותן מענה ליחסים בין מעסיק לעובד, הן בהיבטי הסדרת מערכת יחסים עתידית במסגרת הסכמי העסקה כאלו ואחרים, ובין אם בליווי משפטי, לרבות ליטיגציה, במקרה של התגלעות חילוקי דעות וסכסוכים משפטיים הנוגעים לתחום העבודה. נוסף על כך, המשרד מתמחה במתן שירות עבור לקוחות המעוניינים בפתיחת חברה בחו"ל ומסייע להם בכל התהליך.