0723939454
 

פירוק חברה וזכויות עובדים

פירוק חברה וזכויות עובדים

פירוק חברה וזכויות עובדיםבמצב דברים אידיאלי, פירוק חברה מתבצע כך שבעליה ממלאים את כל ההתחייבויות שלקחו על עצמם ובפרט מקפידים לשמור על זכויות העובדים בחברה. מאחר שלא תמיד כך הוא הדבר, דאג המחוקק ליצור מנגנון שיספק לעובדים בחברה שנכנסת להליכי פירוק רשת ביטחון.

מה קובע חוק הביטוח הלאומי לגבי זכויות עובדי חברה בפירוק?

החוק המגן על העובדים הינו חוק הביטוח הלאומי. לפי חוק חשוב זה, יכולים עובדים של חברה בהליכי פירוק לקבל שכר שלא שולם להם (כולל רכיבים דוגמת שעות נוספות, מענקים, דמי הבראה, פדיון חופשה וכו'), פיצויי פיטורין וכן העברות לקופת הגמל שלא בוצעו ע"י בעלי החברה, כל זאת עד לסכום של כ-110,000 ₪ (כשהתשלום בדרך זו לעובדים שלא כובדו זכויותיהם מוצמד למדד מהיום שבו נוצר החוב ועד למועד שבו הוא משולם).

זכאות לקבלת הכספים הנ"ל מותנית בהוצאת צו פירוק על-ידי בית משפט מחוזי, מינוי מפרק (או נאמן) ואישור המינוי. על-מנת לקבל את המגיע להם, על העובדים להגיש טופס תביעה למפרק, ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים כי לבעלי החברה אכן יש חוב כלפיהם. המפרק בוחן את המסמכים, ואם התביעה מאושרת היא תועבר אל המוסד לביטוח לאומי על-מנת שזה ישלם לעובדים את המגיע להם (יודגש כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לדחות את החלטת המפרק או לקבל אותה באופן חלקי).

כשלחברה שנמצאת בהליך פירוק לא מונה מפרק, הופך כונס הנכסים הרשמי של המדינה למפרק בפועל. במצב שכזה, כשישנן תביעות בגין זכויות עובדים יבקש הכונס למנות לשם בירור התביעות מנהל מיוחד (שלרוב מגיש את תוצאות הבדיקה שערך תוך עד 90 ימים).

באופן כללי מומלץ לבצע פירוק חברה מרצון בלוויית עורך דין מומחה בתחום זה, אשר למד לימודי משפטים והתמחה בתחום זה וזאת על-מנת להימנע מתסבוכות משפטיות ולהבטיח הליך יעיל וקצר ככל האפשר. לעו"ד גיא קולן ניסיון רחב היקף בכל הנוגע לפירוק חברות מרצון.