0723939454
 

פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילהחברה שלא מבצעת כל פעילות עסקית, ולא צפויה לבצע פעילות שכזו, מומלץ לפרק. המלצה נוספת היא לבצע הליך פירוק מרצון זה בעזרת עו"ד בעל ניסיון בתחום, כך שניתן יהיה להשלים את סגירתה של החברה בפרק זמן קצר וללא סיבוכים מיותרים.

מדוע כדאי לפרק חברה לא פעילה?

כל עוד חברה נשארת רשומה אצל רשם החברות, היא נדרשת להגיש לו מדי שנה דו"ח וכן לשלם את האגרה השנתית. אי מילוי חובות אלה גורר קנסות, גם אם לחברה אין כלל פעילות עסקית, ואף עלול להוביל להגדרת החברה כ"מפרת חוק" ולסנקציות חמורות כלפי בעליה (כלל איסור על הקמות חברות חדשות).

רק השלמת ההליך הפורמלי של פירוק חברה מרצון מול רשם החברות, על-פי כל הנהלים הרלוונטיים, חוסך את הצורך להמשיך להגיש דוחות ולשלם אגרות.

השלב הראשון במסגרת פירוק חברה לא פעילה הוא הגשת בקשה מלווה בתצהיר כושר פירעון – תצהיר מאומת כחוק על-ידי עורך דין שבו מעידים מרבית הדירקטורים בחברה כי למיטב בדיקתם החברה תוכל לפרוע את כל חובותיה תוך 12 חודשים (או תוך חצי שנה, כשמדובר על חברה שיש לה רק בעל מניות אחד, שהוא גם הדירקטור היחיד, וכשמתבצע הליך פירוק מזורז).

בשלב הבא תכונס אסיפה על בעלי המניות, ימונה לחברה מפרק אשר יכנס את נכסיה ובעזרתם ימלא את כל התחייבויותיה ולסיכום יגיש לאסיפת בעלי מניות נוספת דו"ח מסכם אודות פעילותו. לאחר שהאסיפה הסופית מאשרת את הדו"ח הוא מוגש גם לרשם החברות, ושלושה חודשים לאחר מכן הופכת החברה ל"מחוסלת" וחדלה מלפעול באופן פורמלי. יצוין כי בדרך זו ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרות עקב אי פעילות, ולצרף אליה אישור מטעם רשויות המס או של רואה החשבון המבקר של החברה.

הליך פירוק מרצון של חברה לא פעילה כדאי כאמור לבצע עם עורך דין. עו"ד גיא קולן אמון על הוצאה לפועל של הליכי פירוק חברה לא פעילה מרצון במינימום זמן, טרחה והוצאות.