0723939454
 

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

"חברה" היא ישות משפטית שיתרונותיה רבים, אבל ישנם גם לא מעט מקרים שבהם בעליה של חברה מחליטים על פירוק מרצון, כלומר סיום הפעילות לא עקב חובות לנושים וחדלות פירעון אלא מתוך הבנה משותפת כי אין יותר צורך בפלטפורמה זו. מאחר שמדובר בהליך שמתבצע מרצון, ניתן להוציא אותו לפועל עם ליווי של עורך דין מומחה לתחום המסחרי ובפרט בעל ניסיון בפירוק חברות. ייעוץ משפטי מקצועי הינו ערובה לביצוע התהליך בדרך היעילה והמקצועית ביותר ובפרק הזמן הקצר ביותר, כך שבעלי החברה יוכלו לצאת לדרך חדשה מבלי להתעכב יתר על המידה. עוד כדאי לזכור שחברה לא פעילה שעדיין לא פורקה נדרשת להגיש דוחות, לשלם אגרות וכיו"ב, דבר המהווה הוצאה מיותרת.

שלבים לפירוק חברה מרצון

חשוב להדגיש כי פירוק חברה מרצון כולל מספר שלבים שיש להקפיד לבצע אותם באופן מדויק ומלא. למשל – נדרשת הגשת תצהיר כושר פירעון, תצהיר המוגש לרשם החברות ואשר מעיד על כך שלחברה ישנה יכולת לפרוע את כל החובות והמחויבויות שלה תוך 12 חודשים. לאחר מכן יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות שבה תתקבל באופן רשמי החלטה על פירוק מרצון וכן ימונה מפרק. לאחר עדכון רשם החברות בדבר זהותו של המפרק, הוא מתחיל לפעול ובפרט לכנס את הנכסים של החברה, לסלק שעבודים וחובות ובסופו של דבר לכנס עוד אסיפה של בעלי המניות. זוהי למעשה האסיפה הסופית של אותה חברה אשר בעליה מבקשים לפרקה, במהלכה יוגש הדו"ח של המפרק, ולאחר שכל המסמכים הרלוונטיים יוגשו לרשם החברות הוא יעדכן את הרישום ויהפוך את הסטטוס של החברה ל"מחוסלת".

ביצוע כל השלבים עם משרד עו"ד קולן - נבון, משרד עורכי דין בעלי ניסיון רב בפירוק חברות, מונע טעויות שעלולות לעכב את סיום התהליך ומבטיח לבעלי המניות כי לא ייגרם להם נזק כלכלי או משפטי תוך כדי הפירוק.