0723939454
 

פירוק חברה מרצון אגרות

פירוק חברה מרצון אגרות

פירוק חברה מרצון הינו הליך פורמלי המבוצע מול רשם החברות שבמשרד המשפטים, ואשר מאפשר לבעלי חברה שכבר אינם מעוניינים פירוק חברה מרצון אגרותבפלטפורמה עסקית זו לסגור אותה באופן מסודר. ביצוע ההליך מאפשר במקרים מסוימים קבלת פטור מתשלום האגרות השנתיות לרשם החברות, וכמובן מונע את הצורך להמשיך לשלם אגרות אלה וכן להגיש מדי שנה דוח מפורט אודות הפעילות.

על-מנת לקבל פטור מתשלום אגרות, ובאופן כללי לבצע את הליך הפירוק מרצון באופן היעיל ביותר האפשרי, מומלץ להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בליווי משפטי של חברות המבקשות לחדול מלפעול. עו"ד גיא קולן אמון על מתן ייעוץ מקצועי ויקר ערך לבעלי חברות שמבקשים לפרק אותן והוא עשוי לסייע גם לכם לחסוך סכומי כסף בלתי מבוטלים וזמן יקר במהלך פירוק החברה.

כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום האגרה?

על-מנת לקבל פטור מתשלום האגרה לרשם החברות במסגרת פירוק חברה מרצון יש להוכיח שלא מתבצעת כל פעילות עסקית בחברה. לשם כך יש להגיש לרשם החברות תצהיר אי פעילות שאליו מצורפים אישורים מטעם מס הכנסה ומס ערך מוסף – אישורים כי כלל לא נפתחו לחברה תיקים (במקרים שבהם בעליה רשמו אותה אצל רשם החברות אולם בסופו של דבר בחרו לא להפעיל את הפלטפורמה שיצרו), או שהתיקים נסגרו (לאחר שהחברה הפסיקה לבצע פעילות עסקית, גם אם פורמלית המשיכה להתקיים). לחילופין ניתן להגיש לרשם החברות את התצהיר הנ"ל ואיתו אישור מאת רואה החשבון המבקר של החברה.

מומלץ לעשות זאת בעזרת עורך דין מנוסה, שיוודא כי הבקשה והמסמכים מוגשים על פי כל הנהלים, ובאופן כללי יבטיח הליך מהיר ככל האפשר וללא הוצאות מיותרות במהלכו.

עוד כדאי לציין בנושא פירוק חברה מרצון אגרות ניתן גם לבטל קנסות שהושתו על החברה בגין אי הגשת דוחות או אי תשלום האגרות השנתיות.