0723939454
 

פירוק חברה מרצון מסמכים

פירוק חברה מרצון מסמכים

פירוק חברה מרצון מסמכיםהליך פירוק מרצון מאפשר לבעלי חברה שאינה פעילה, או שמיצו את הפלטפורמה העסקית, לסגור אותה באופן פורמלי וכך להימנע מתשלום אגרות ומחובות נוספים כלפי רשם החברות. מומלץ לבצע תהליך פירוק חברה מרצון בלוויית עורך דין מומחה לדיני חברות ובעל ניסיון בפירוקן, כך שכל המסמכים שיש להגיש יוגשו בצורה נכונה, על-פי הנהלים העדכניים של רשם החברות, וניתן יהיה להשלים את המהלך בפרק זמן קצר ככל האפשר.

אילו מסמכים מוגשים במסגרת פירוק חברה מרצון?

המסמך הראשון אותו יש להגיש במסגרת פירוק חברה מרצון הוא הצהרת כושר פירעון – מסמך בחתימת רוב של הדירקטורים בחברה, ואשר מעיד על כך שלפי בדיקות יסודיות שערכו לחברה יש את היכולת לפרוע את כל חובותיה תוך 12 חודשים.

המסמך השני הוא הודעה על מינוי המפרק, שתפקידו הוא לכנס את נכסי החברה ובעזרתם להשלים את מילוי כל התחייבויותיה. יש להודיע על כך לרשם החברות תוך 21 יום ממועד המינוי, ולפרסם הודעה ברשומות תוך 7 ימים ממועד זה.

הודעה נוספת ברשומות היא בדבר כינוס האסיפה הסופית של בעלי המניות, זו שבה יציג המפרק את הדו"ח שמסכם את עבודתו, ותאושר סופית החלטת הפירוק. יש לפרסם הודעה זו לפחות חודש לפני מועד האסיפה, וניתן לעשות זאת גם ביחד עם ההודעה הראשונה בדבר מינוי המפרק.

לאחר קיום האסיפה הסופית, יש להודיע על כך במסמך רשמי לרשם החברות ולצרף אליו את הדו"ח הסופי של המפרק.

בחלק מהמקרים נדרשים במסגרת פירוק חברה מרצון מסמכים המעידים על כך שהחברה לא פעילה – תצהיר אי פעילות ואישור מטעם מע"מ ומס הכנסה או לחילופין אישור רואה חשבון מבקר. מסמכים אלה מאפשרים לקבל פטור מאגרות.

לעו"ד גיא קולן ניסיון נרחב במתן ייעוץ משפטי לבעלי חברות שמעוניינים לסגור אותן ובליווי הליכי פירוק מרצון.