0723939454
 

פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות

פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות

פירוק חברה מרצון פרסום ברשומותפרסום ב"רשומות" הוא אחד השלבים ההכרחיים במסגרת הליכי פירוק חברות מרצון, בין אם מדובר על חברת יחיד שפנתה למסלול המקוצר ובין אם על חברה שיש לה מספר בעלי מניות. חשוב לבצע את הפרסום בדיוק על-פי הנהלים של רשם החברות, כך שלא יחול שום עיכוב בהשלמת הפירוק.

מהן ה"רשומות"?

"רשומות" הינו עיתון אשר מתעד באופן רשמי את ישראל, ובהתאם מתפרסמות בו ההודעות הרשמיות השונות (כולל למשל נוסחי חקיקה, פטנטים שאושרו על-ידי רשם הפטנטים ועוד). לצד הגרסה המודפסת של "רשומות" קיים גם אתר אינטרנט ובו כל הפרסומים, כך שלכל אזרח תהיה נגישות מרבית לפרסומים שעשויים להיות רלוונטיים לגביו. בהקשר של הליך פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות נועד לאפשר לכל מי שסיום פעילותה של החברה עשוי להיות רלוונטי לגביו לדעת על כך ולפעול בהתאם.

מה חובה לפרסם ברשומות?

ישנן שתי הודעות שחובה לפרסם ברשומות במסגרת פירוק מרצון: הודעה על ההחלטה על הפירוק ומינוי המפרק, והודעה על כינוס אסיפה סופית שתאשר את השלמת הפירוק לאחר שהמפרק סיים לכנס את הנכסים ולפרוע את כל ההתחייבויות של החברה. נכון לתחילת 2018, עלות פרסום כל אחת מההודעות הנ"ל היא 124 ₪.

המועד האחרון לפרסום ההודעה הראשונה הוא 7 ימים לאחר כינוס האסיפה הראשונה של בעלי המניות, ושבה הוחלט על הליך הפירוק מרצון ומונה מפרק. המועד האחרון לפרסום ההודעה השנייה ברשומות הוא חודש לפני המועד שבו אמורה להתכנס האסיפה הסופית. יצוין כי החל מאוקטובר 2017 רשאית כל חברה שנמצאת בהליך פירוק מרצון לפרסם ברשומות ביחד את שתי ההודעות (עד למועד זה רק חברות יחיד נהנו מהקלה זו).

עוד חשוב להדגיש כי במסגרת פירוק חברה מרצון פרסום ברשומות הוא רק צעד פורמלי אחד מבין רבים, ועל כן, על-מנת להבטיח תהליך יעיל ומהיר ככל האפשר, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. עו"ד גיא קולן אמון על ליווי חברות בתהליכי פירוק מרצון וצבר ניסיון נרחב בתחום זה.