0723939454
 

פירוק חברה סגירת חברה

פירוק חברה סגירת חברה

פירוק חברה סגירת חברהבמצבים עסקיים שונים סגירת חברה הוא הצעד החכם ביותר לעשותו. כשזה המצב, מומלץ לבצע הליך מסודר של פירוק חברה מרצון.

שימו לב: גם כשאין כלל פעילות עסקית, ואפילו אם נסגרו חשבון הבנק, התיק במס ערך מוסף והתיק במס הכנסה – החברה עדיין קיימת, ולמשל חייבת לשלם אגרה ולהגיש דוחות שנתיים. אי תשלום אגרות ואי הגשת דוחות לרשם החברות מהוות עבירה שעלולה לגרום סנקציות של ממש כלפי הדירקטורים של החברה (קנסות, עיקול רכוש ואיסור על הקמת חברות חדשות).

לעומת זאת במסגרת הליך פורמלי של פירוק חברה סגירת חברה מתאפשרת תוך מספר חודשים, ובעליה יכולים להמשיך בחייהם, כולל לצאת לדרך עסקית חדשה, בראש שקט.

סגירת חברה מרצון – כל השלבים

סגירת חברה מרצון מתבצעת מול רשם החברות, ורצוי עם ליווי משפטי של עורך דין מנוסה בתחום זה. השלב הראשון הוא הגשת תצהיר כושר פירעון – תצהיר המעיד כי לחברה יכולת לפרוע את כל חובותיה תוך 12 חודשים (או תוך 6 חודשים, אם מבוצע פירוק מרצון במסלול המקוצר, שמתאים לחברות יחיד שנכסיהן מועטים וכך גם התחייבויותיהן).

לאחר מכן מכונסת אסיפה כללית של בעלי המניות, שמחליטה (ברוב של לפחות 75%) על הפירוק וממנה מפרק לחברה. יש ליידע את רשם החברות בדבר מינוי המפרק, וכן לפרסם ברשומות הודעה דומה. המפרק מכנס את כלל נכסי החברה ובעזרתם פורע את כל חובותיה. כשמושלמת עבודתו, ניתן לכנס אסיפה כללית נוספת (שגם עליה יש ליידע באמצעות פרסום ברשומות) – באסיפה זו מוצג הדו"ח של המפרק ומאושרת סופית סגירת החברה. בשלב האחרון מקבל רשם החברות את הדו"ח הנ"ל, ותוך 3 חודשים תיסגר החברה גם מבחינה פורמלית.

לעו"ד גיא קולן ניסיון נרחב בליווי הליכי סגירת חברה מרצון, ביעילות מרבית וללא עיכובים מיותרים.