0723939454
 

הקמת חברה בחול

דף זה עוסק בנושא הקמת חברה בחול. במציאות העסקית של ימינו קל יחסית להקים חברה גם מחוץ לישראל, ובמקרים רבים משתלם מאוד לעשות זאת. הבחירה בין היעדים השונים האפשריים להקמת חברות בחול תתבצע על סמך מגוון רחב של פרמטרים: מדיניות המיסוי בכל יעד אפשרי, האם המדינה שבה שוקלים להקים חברה חתומה על אמנת מניעת כפל מס עם ישראל או לא, האם ניתן להטיל חיסיון על זהות הדירקטורים ובעלי המניות, ועוד שיקולים כגון האפשרות להתגבר על מכסות יבוא או מגבלות אחרות בנוגע לפעילות העסקית. בכל מדינה ישנו הליך הקמת חברה שונה ומומלץ לבצע את הפרוצדורה הפורמלית בלוויית עורך דין מנוסה בתחום זה.

הקמת עמותה

עמותה הינה צורת התאגדות ייחודית שמאפשרת לבני אדם לפעול יחד למען מטרה משותפת שאינה עשיית רווחים כספיים.

לפרטים נוספים

הקמת חברה בחו"ל

אנחנו חיים בתקופה שבמידה רבה מגשימה את תחזיתו של מרשל מקלוהן כי העולם יהפוך לכפר גלובלי.

לפרטים נוספים