0723939454
 

הקמת חברה לתועלת הציבור

הגעתם לעמוד בנושא הקמת חברה לתועלת הציבור. חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הינה חברה שכל מטרותיה ציבוריות – בתחומים כמו הגנת הסביבה, הגנה על בעלי חיים, זכויות אדם, חינוך, מורשת, מדע, ספורט, קליטת עלייה, סעד ועוד. כמו כן לא ניתן בחברות מסוג זה לחלק רווחים או כל דבר אחר לבעלי המניות. רישום חברה לתועלת הציבור מתבצע הן מול רשם החברות והן מול רשם ההקדשות. לבקשה יש לצרף תקנון אשר מפרט את המטרות ומציין במפורש כי החברה לא תחלק רווחים לבעלי המניות. כמו כן כולל התקנון תיאור של מנגנון חלוקת נכסי החברה אם תתפרק כדי שיועברו לחל"צ אחר או לעמותה וימשיכו לשרת את אותן מטרות שמפורטות בו. מסמכים נוספים נדרשים הם תצהיר חברי ועדת ביקורת ראשונים, פירוט נכסי החברה, תצהיר בעלי מניות, תצהיר דירקטורים ראשונים ושם (שלאחר השלמת הרישום תתווסף לו הסיומת חל"צ).

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

הקמת עמותה

עמותה הינה צורת התאגדות ייחודית שמאפשרת לבני אדם לפעול יחד למען מטרה משותפת שאינה עשיית רווחים כספיים.

לפרטים נוספים