0723939454
 

הקמת חברה מקוון

עמוד זה הוא בנושא הקמת חברה מקוון. חברה בע"מ הינה ישות משפטית בעלת יתרונות רבים לצורך ביצוע פעילות עסקית ועל כן מהווה אופציה מקובלת. הקמת חברה מחייבת את רישומה אצל רשם החברות וניתן לעשות זאת גם באופן מקוון. כשמגישים בקשה מקוונת להקמת חברה משלמים אגרה מופחתת (2,150 ₪ במקום 2,614 ₪ נכון ל-2018). בכל מקרה יש לצרף לבקשה תקנון שמפרט את ההון הרשום, את הקצאת המניות ואת מטרות החברה, תצהיר דירקטורים ראשוני ותצהיר בעלי מניות ראשונים. כמו כן יש להציע 3 שמות חלופיים לחברה. המלצה נוספת היא לנסח הסכם בעלי מניות שיפרט את זכויותיהם וחובותיהם וכן מנגנונים שונים להבטחת ניהולה המיטבי של החברה. הסכם זה אינו חובה מבחינת רשם המניות אבל מונע סכסוכים בהמשך הדרך.

הקמת עמותה

עמותה הינה צורת התאגדות ייחודית שמאפשרת לבני אדם לפעול יחד למען מטרה משותפת שאינה עשיית רווחים כספיים.

לפרטים נוספים