0723939454
 

הקמת חברות בישראל

הגעתם לדף בנושא של הקמת חברות בישראל. הקמת חברה בישראל הינה הליך פשוט יחסית שחשוב לבצע באופן מסודר על-מנת למנוע עיכובים שלא לצורך. על-מנת לרשום חברה חדשה יש להגיש בקשה לרשם החברות. לבקשה זו יש לצרף את תקנון החברה שמפרט את מטרותיה, את ההון הרשום שלה ואת הקצאת המניות בין הבעלים, הצהרת דירקטורים ראשונים (חובה למנות לפחות דירקטור אחד), הצהרת בעלי מניות ראשונים כי הם כשירים להחזיק במניותיה של החברה וכן 3 שמות חלופיים. מומלץ לגבש גם הסכם בעלי מניות שמפרט את הזכויות והחובות של כל אחד מבעלי החברה וכן את דרכי ההתנהלות שלה. ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.