0723939454
 

פירוק חברה באנגלית

דף זה הוא בנושא פירוק חברה באנגלית. פירוק חברה מתבצע בשתי דרכים – מרצון, או במסגרת דיון בבית המשפט. פירוק חברה מרצון עשוי להתרחש עקב רצונם של בעלי המניות, או עקב דרישה של נושיה של החברה. נושים רשאים גם להוביל הליך של פירוק חברה בבית המשפט, ובפרט עשויים לעשות זאת עובדי חברה שלא מקבלים את מלוא שכרם כולל הזכויות הסוציאליות. אם בעלי החברה מעדיפים זאת, ניתן לבצע הליך פירוק חברה באנגלית בעזרת עורך דין מיומן ששולט היטב בשפה זו ומתרגם את כל המסמכים הנדרשים ואת כל הפעולות שננקטות במסגרת פירוקה של החברה. בכל מקרה המסמכים המוגשים לרשם החברות (במקרה של הליך פירוק מרצון) או לבית המשפט הינם בעברית.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.