0723939454
 

פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר

עמוד זה הינו בנושא פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר. המסלול המקוצר בהליכי פירוק חברה מרצון מתאים לחברת יחיד אשר ביכולתה לפרוע את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה. במקרים אלה ניתן להשלים את הפירוק תוך 4 חודשים עד חצי שנה. בשלב ראשון של פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מוגש לרשם החברות תצהיר כושר פירעון חתום ע"י בעל המניות היחיד בחברה. במקביל יפורסם דבר פירוקה של החברה ברשומות. בעל החברה יכול להיות גם המפרק אם ירצה בכך. לאחר שמכונסים כל נכסי חברת היחיד, נפרעים כל חובותיה ומסולקים שעבודים אם היו כאלה, ניתן לשלוח לרשם החברות דו"ח מסכם – לאחר שרשם החברות מאשר דו"ח זה, החברה הופכת רשמית למחוסלת.

פירוק חברה מרצון מסלול מקוצר

הגידול המתמשך בהיקף הפעילות העסקית בישראל הוביל באופן טבעי גם לעלייה במספרן של החברות אשר מבקשות לחדול מלפעול, והתוצאה הייתה עומס הולך וגדל על רשם החברות והתארכות הליכי פירוק חברות מרצון.

לפרטים נוספים