0723939454
 

פירוק חברה מרצון זכויות עובדים

הגעתם לעמוד בנושא של פירוק חברה מרצון זכויות עובדים. החוק מספק לעובדים של חברה שנמצאת בפני פירוק הגנה מיוחדת. ראשית, עובדים מוגדרים כבעלי זכות קדימה בקבלת כספם (שכר, דמי הבראה, פדיון חופשה, תוספת ביגוד, פיצויי פיטורין וכו'). רק נושים מובטחים, כומר כאלה שמחזיקים בביטחונות (ובפרט הבנקים) קודמים לעובדים בקבלת הכסף במהלך פירוק החברה. בנוסף, לאחר שבית משפט הוציא צו פירוק לחברה ומונה לה מפרק או נאמן, רשאים העובדים לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל ממנו את כל הסכומים שלא קיבלו מהחברה. לצורך חישוב הסכום שישולם לעובדים נלקחים בחשבון כל מרכיבי השכר כולל שעות נוספות, עמלות, פרמיות, תוספות מקצועיות, תוספות מחלקתיות ועוד.