0723939454
 

פירוק חברה מרצון חוק

הגעתם לדף בנושא של פירוק חברה מרצון חוק. החוק הרלוונטי לנושאי פירוק חברות מרצון הוא תקנות החברות משנת 1987 ובפרט פרק י"ב בתקנות אלה שכוללות הוראות מיוחדות לנושא פירוק מרצון. פירוק חברה מרצון על-ידי בעלי המניות שלה מומלץ בכל מקרה שבו הפלטפורמה כבר אינה משרתת את בעלי החברה, ובפרט אם החברה אינה פעילה יותר. בהקשר זה כדאי לציין כי החוק מאפשר לרשם החברות להפעיל סנקציות משמעותיות כלפי בעלי חברה שאינה משלמת את האגרה השנתית שכן תשלום זה הינו חובה גם אם החברה אינה פעילה אלא רק רשומה אצל רשם החברות. הליך פירוק חברה בעלת כושר פירעון, כלומר יכולת למלא את כל ההתחייבויות שלה, ניתן להשלים תוך שנה.