0723939454
 

פירוק חברה מרצון כמה עולה

דף זה הינו בנושא פירוק חברה מרצון כמה עולה. להליך פירוק חברה מרצון עלות שמורכבת מתשלום שכר המפרק או עורך הדין וכן מתשלום אגרות פרסום ברשומות. גובה האגרה עבור הפרסום בעיתון הרשמי של מדינת ישראל הוא כ-120 ₪, ונדרשים שני פרסומים, האחד על מינוי מפרק לחברה והשני על כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות. שכר המפרק או עורך הדין משתנה בהתאם להיקף הנכסים של החברה והיקף התחייבויותיה. כדאי לקחת בחשבון כי גם חברה לא פעילה מחויבת בתשלום האגרה השנתית לרשם החברות (גובה האגרה נכון ל-2018 הוא 1,120 ₪ כשמשלמים עד סוף מרץ, ו-1,488 ₪ לאחר מכן) כך שמומלץ לפרק חברות לא פעילות גם אם כרוכה בכך עלות מסוימת.

פתיחת חברה באינטרנט

הקמת חברה היא מהלך עסקי מקובל ובעל יתרונות רבים.

לפרטים נוספים