0723939454
 

פירוק חברה מרצון לא פעילה

הגעתם לעמוד בנושא של פירוק חברה מרצון לא פעילה. חברה שאינה פעילה עדיין נדרשת לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות וכן מוטלות עליה חובות נוספות. אי מילוי הדרישות עלול להוביל לסנקציות חמורות הן כלפי החברה והן אישית כלפי הבעלים שלה, ועל כן במקרים שבהם החברה לא עתידה לשוב ולפעול ההמלצה היא לבצע הליך פירוק מרצון. במסגרת הליך פירוק חברה מרצון, שאותו ניתן להשלים תוך כשנה כשלחברה יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלקחה על עצמה, ניתן גם לבקש פטור מתשלום האגרות עבור השנים בהן לא הייתה פעילה. לשם כך יש לספק לרשם החברות הוכחה כי החברה לא הייתה פעילה, וזאת באמצעות אישור מטעם מס הכנסה או רואה חשבון.