0723939454
 

פירוק חברה מרצון מס הכנסה

הגעתם לדף שעוסק בנושא פירוק חברה מרצון מס הכנסה. לחברה שאינה פעילה ואין בכוונתה לחזור לפעילות מומלץ לבצע הליך פירוק מרצון. הסיבה לכך היא שכל עוד החברה רשומה באופן פורמלי אצל רשם החברות, עליה לשלם אגרה שנתית וכן מוטלות עליה חובות נוספות כגון הגשת דוח שנתי. אי עמידה בכללים אלה עלולה להוביל לסנקציות הן כלפי החברה והן כלפי בעליה באופן אישי. במסגרת הליך פירוק חברה מרצון ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום האגרות השנתיות עבור כל אותן שנים שבהן החברה לא הייתה פעילה – לשם כך יש לקבל אישור מס הכנסה בדבר היעדר פעילות עסקית. ניתן להשלים הליך פירוק חברה מרצון תוך שנה וזאת בתנאי שלחברה יש את היכולת לפרוע את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה.

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים