0723939454
 

פירוק חברה מרצון רשם החברות

הגעתם לדף בנושא של פירוק חברה מרצון רשם החברות. רשם החברות הוא הגוף שמולו מתנהל הליך פירוק חברה מרצון. בשלב ראשון מוגשת לרשם החברות, שהוא יחידה ברשות התאגידים אשר  משויכת למשרד המשפטים, תצהיר כושר פירעון שבו מתחייבים הדירקטורים של החברה כי ביכולתה לפרוע את חובותיה. לאחר מכן תכונס אסיפת בעלי מניות של החברה שבה ימונה המפרק - יש להודיע לרשם החברות מיהו האדם שמונה לתפקיד. לאחר שהמפרק משלים את עבודתו ומציג בפני אסיפה נוספת של בעלי המניות דו"ח מסכם, יישלח הדו"ח גם לרשם החברות. זהו השלב האחרון בהליך פירוק חברה מרצון ולאחריו מוכרזת החברה כ"מחוסלת". חשוב להתנהל מול רשם החברות בהתאם להוראות החוק ולכל הנהלים, וזאת על-מנת למנוע עיכובים מיותרים.