0723939454
 

פירוק חברה על ידי עובדים

עמוד זה עוסק בנושא פירוק חברה על ידי עובדים. כשחברה מגיעה למצב שבו היא אינה יכולה לפרוע את ההתחייבויות שלקחה על עצמה ובפרט לא משלמת את המשכורות לעובדים, רשאים העובדים לפנות אל בית המשפט ולהגיש בקשה לפירוקה של החברה. במסגרת הליך הפירוק יכונסו כל נכסי החברה, יימכרו והתמורה שתתקבל תנוצל לטובת כיסוי חלק מהחובות. אופן חלוקת הכספים בין הנושים במצבים שבהם החברה לא יכולה לשלם את כל החובות נקבע בחוק,  כשבעדיפות עליונה הנושים בשעבוד קבוע ומיד לאחריהם נושים בדין קדימה. עובדים מוגדרים כנושים בדין קדימה כך שסיכוייהם לקבל את המגיע להם טובים. במידה ולא יקבלו את מלוא שכרם כולל כל ההטבות הסוציאליות רשאים העובדים לתבוע תשלום מהביטוח הלאומי, וזאת לאחר שמושלם הליך הפירוק.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.