0723939454
 

פירוק חברות ברשם החברות

הגעתם לדף בנושא פירוק חברות ברשם החברות. רשם החברות, שהינו גוף המשויך למשרד המשפטים, מלווה הליכי פירוק חברות מרצון, כלומר כשהבעלים של החברה מבקשים לסיים את פעילותה מכל סיבה שהיא, וכן הליכי פירוק מרצון על-ידי נושים, כלומר כשיוזמי הפירוק הם נושי החברה ובעליה מסכימים לכך.

במסגרת פירוק חברה מרצון השלב הראשון הוא כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק. יש ליידע את רשם החברות בדבר זהות המפרק. לאחר שהמפרק משלים את עבודתו ומציג דו"ח מסכם בפני אסיפה נוספת של בעלי המניות, יישלח הדו"ח גם אל רשם החברות שישלים את פירוקה של החברה. כמו כן יש לפרסם ברשומות הודעה על כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות והודעה על מינוי המפרק.

לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.