0723939454
 

פירוק חברות תקנות

עמוד זה עוסק בפירוק חברות תקנות. התקנות העדכניות בנושא פירוק חברות הותקנו ב-1987 על-ידי שר המשפטים, וזאת מכוח פקודת החברות. התקנות כוללות סעיפים רבים לגבי אופן הגשת הבקשה לפירוק חברה, הפרסומים ברשומות, מינוי מפרק זמני, דו"ח על מצב עסקי החברה, דרישה לפרטים נוספים, חובות מנהלים מיוחדים, הדו"ח הסופי, אסיפות בעלי המניות, אסיפות הנושים, פשיטת רגל, העברת נכסים למפרק, העברת מפרק מתפקידו, חקירה פומבית וחקירה מוקדמת, עמדת הכונס הרשמי, הכונס הרשמי כמפרק, דוחות לרשם החברות ועוד ועוד. על-מנת שתהליך פירוק החברה יימשך זמן קצר ככל האפשר, יש להקפיד על התנהלות בהתאם לכל התקנות הרלוונטיות, ולשם כך מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום ספציפי זה.

 . לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.