0723939454
 

פירוק שותפות בלתי רשומה

דף זה הינו בנושא פירוק שותפות בלתי רשומה. החוק אמנם מחייב כל שותפות מכל סוג שהוא להירשם אצל רשם השותפויות, אולם בפועל פועלות בארץ שותפויות רבות אשר לא נרשמו. כשאחד השותפים מבקש לפרק את השותפות, ישנן שתי אפשרויות – פירוק בהסכמה או פירוק על-ידי בית משפט. פירוק בהסכמת כל השותפים מתבצע מול רשות התאגידים, לאחר ששולמו כל האגרות השנתיות לאורך תקופת פעילות השותפות או לחילופין הוגש תצהיר אי פעילות שעליו חתמו כל השותפים וכן אישור מטעם רשות המסים כי השותפות אינה רשומה. כמו כן על השותפים להתחייב כי לשותפות אין שום התחייבויות וכן אין ברשותה נכסים. כדאי לבצע את ההליך בלוויית עורך דין מנוסה בתחום ספציפי זה של פירוק שותפויות לא רשומות.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

פירוק שותפות עסקית

שותפות עסקית מהווה שותפות למטרת רווחים שפועלים יחדיו מכוח הסכם משפטי אינם חברה בע"מ, כלומר, אינם תאגיד שהוקדם למטרת ביצוע פעילות עסקית על ידי בעלי מניותיו.

לפרטים נוספים