0723939454
 

פירוק שותפות מוגבלת

עמוד זה עוסק בנושא פירוק שותפות מוגבלת. שותפות מוגבלת היא סוג ספציפי של שותפות שבה האחריות המוטלת על כל אחד מהשותפים מוגבלת, בדומה למצב של חברה בערבון מוגבל. בנוסף נהנים השותפים מיתרון מבחינת מיסוי לנוכח העובדה שכל אחד מהם מהווה ישות משפטית נפרדת. בהתאם מדובר בדרך מקובלת לבצע פעילות עסקית וישנן בארץ שותפויות מוגבלות רבות. פירוקה של שותפות מוגבלת עשוי להתבצע בהסכמה או שלא בהסכמה, כשבמקרה השני נדרשת התערבות בית משפט או הליך גישור/בוררות. לכל אחד מהשותפים ישנה הזכות לפנות לבית המשפט בתביעה לפירוק השותפות. בכל מקרה הליך הפירוק כולל סילוק של כל חובות השותפות, ומומלץ לבצע אותו בלוויית עורך דין בעל ניסיון בתחום ספציפי זה.

לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

פתיחת חברה באינטרנט

הקמת חברה היא מהלך עסקי מקובל ובעל יתרונות רבים.

לפרטים נוספים