0723939454
 

פירוק שותפות משרד המשפטים

עמוד זה הינו בנושא פירוק שותפות משרד המשפטים. הליך פירוק שותפות מתבצע מול רשות התאגידים שבמשרד המשפטים. גוף זה, שכולל בתוכו את רשם השותפויות (כמו גם רשם החברות ועוד), בוחן בקשות לפירוק שותפויות רשומות כמו גם לא רשומות ואם התמלאו כל התנאים – מאשר את הבקשה ולמעשה מביא לסיומה של השותפות. על-מנת שרשות התאגידים תאשר בקשה לפירוש שותפות על כל השותפים הכלליים לחתום עליה (במקרה של שותפות מוגבלת, כל השותפים המוגבלים צריכים לחתום על הבקשה, או לחילופין תסופק לרשות התאגידים הצהרה של השותף הכללי כי הודיע לשותפים המוגבלים אודות הפירוק). תנאי הכרחי נוסף הוא השלמת תשלום האגרות השנתיות. על-מנת להבטיח טיפול מהיר בבקשה וללא עיכובים מיותרים מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לתחום זה.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.