0723939454
 

פירוק שותפות רשומה

הגעתם לדף בנושא פירוק שותפות רשומה. שותפות היא ישות משפטית שכוללת מספר שותפים (חברות בע"מ, עוסקים פטורים או עוסקים מורשים) אשר חוברים יחד לשם ביצוע פעילויות עסקיות במשותף. מספר השותפים הוא בין שניים ל-20 (ובמקרים מסוימים עד 50). החוק מחייב כל שותפות להירשם אצל רשם השותפויות. פירוק שותפות רשומה הינו הליך שעשוי להיות פורמלי ופשוט, כשכל השותפים מסכימים כי השותפות מיצתה את עצמה, אבל עלול גם להפוך לסכסוך מורכב וארוך שלעתים אף מגיע לבית המשפט. הסכם שותפות שכולל בתוכו מנגנונים לפירוק בכל מצב ותוך הסכמה מצמצם את הסיכון לתרחיש שכזה, ובכל מקרה מומלץ לפנות כבר בראשית הדרך לעורך דין בעל ניסיון בתחום וכך להימנע מטרחה והוצאות כספיות שלא לצורך.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.