0723939454
 

רישום חברה בנאמנות

הגעתם לדף בנושא רישום חברה בנאמנות. החוק בישראל מאפשר הפקדת מניות של חברה בידי נאמן. אופציה זו נבחרת כשמסיבה כזו או אחרת בעל המניות מבקש להסתיר את זהותו. יחד עם זאת חשוב לציין כי בהתאם לחוק החברות (סעיף 129) מרשם בעלי החברות פתוח ונגיש לציבור הרחב, כך שעובדת היותן של המניות בנאמנות גלויה. על-מנת לאפשר החזקת מניות בנאמנות נדרש חוזה, בכתב או בעל פה, אשר מסדיר את היחסים בין בעל המניות ה"אמיתי" לבין האדם שמחזיק אותן בנאמנות. ההסכם מפרט את זכויות הנאמן בעת הצבעות שונות, וזאת על בסיס כתב הסמכה, ההטבות להן זכאי הנאמן, האיסור המוטל עליו לסחור במניות או לשעבדן (אלא אם כן קיבל אישור, כתוב ומראש, מהנהנה) ועוד.

לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.