0723939454
 

רישום חברה זרה

דף זה הוא בנושא רישום חברה זרה. הגלובליזציה והצמיחה הכלכלית של ישראל מושכות אלינו חברות זרות שמבקשות לפעול כאן. האפשרויות הן פתיחת סניף, רישום חברת בת או הקמתה של נציגות ישראלית. סניף אינו ישות משפטית נפרדת, ועל כן החברה הזרה אחראית באופן מלא לכל פעולה שלו ולכל התחייבות שלקח על עצמו. חברת בת הינה ישות נפרדת, גם אם כל מניותיה נמצאות בידי החברה הזרה. אין חובת מינוי דירקטורים ישראלים, אולם על-מנת לפתוח תיק מע"מ נדרש לפחות נציג אחד תושב הארץ. נציגות של חברה זרה לא מבצעת פעילויות עסקיות אלא רק מחקרי שוק. בכל מקרה מדובר בהליך שמחייב הגשת מסמכים רבים ומתאפיין במספר דגשים משמעותיים ועל כן מומלץ לבצע אותו בלוויית עורך דין שכבר צבר ניסיון ברישום חברות זרות בישראל.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

רישום חברה אגרה

במציאות הכלכלית הנוכחית ישנן סיבות טובות רבות להקים חברה כשרוצים לבצע פעילות עסקית.

לפרטים נוספים