0723939454
 

רישום חברה לתועלת הציבור

דף זה עוסק בנושא רישום חברה לתועלת הציבור. חברה לתועלת הציבור – שמכונה גם חל"צ – הינה חברה שמטרת הקמתה היא פעילות אך ורק לתועלת הציבור ולא למען רווח כזה או אחר של בעליה. מטרות אפשריות הן בתחומים כמו הגנת בעלי חיים, הגנת הסביבה, מורשת, מדע, קליטת עלייה, זכויות אדם ועוד. תקנון חברה לתועלת הציבור חייב לכלול איסור מפורש על חלוקה של רווחים או כל חלוקה שהיא לבעלי המניות וכן לפרט את המטרות שלשמן היא הוקמה. ישנו גם הליך של הפיכת חברה שכבר רשומה אצל רשם החברות מחברה "רגילה" לחל"צ. בכל מקרה יש לצרף לבקשה הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים והצהרה של בעלי המניות הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת על כך שהם מודעים להיותה של החברה חל"צ.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

חוזים בינלאומיים

אחד המאפיינים הבולטים של המאה ה-21 הוא ריבוי האינטראקציות העסקיות שמתבצעות בין גורמים ממדינות שונות.

לפרטים נוספים

רישום חברה אגרה

במציאות הכלכלית הנוכחית ישנן סיבות טובות רבות להקים חברה כשרוצים לבצע פעילות עסקית.

לפרטים נוספים