0723939454
 

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מחברה בע"מ (בערבון מוגבל) הינה פלטפורמה עסקית בעלת יתרונות בלתי מבוטלים. פתיחת חברה שכזו מן הראוי לבצע באופן מושכל גם בפן המשפטי, ולהיעזר לשם כך בעורך דין מומחה בתחום המסחרי ובעל ניסיון בהקמת חברות בע"מ.

היתרונות של פתיחת חברה בע"מ

לחברה בע"מ איכות מהותית חשובה במיוחד ועוד שני יתרונות אפשריים: הסיבה העיקרית ליצירת פלטפורמה עסקית זו היא שהחברה הינה ישות משפטית נפרדת לחלוטין מבעליה, ועל כן האחריות שחלה עליהם מוגבלת. בהתאם, גם אם החברה צוברת חובות כבדים ואף הופכת חדלת פירעון, ההון האישי של כל אחד מבעלי החברה מוגן (כל עוד הקפידו להתנהל כחוק).

שני יתרונות אפשריים נוספים הם מיסוי – בחלק מהמצבים שיעור המס המוטל על חברה בע"מ נמוך ביחס למסים שבעל החברה היה נדרש לשלם לו פעל במתכונת אחרת (עוסק מורשה); ותדמית – חברה בע"מ נתפשת כגורם רציני וככזה שכדאי לייצר איתו אינטראקציות עסקיות שונות.

דגשים חשובים בעת הקמת חברות בע"מ

פתיחת חברה בע"מ מתבצעת מול רשם החברות. אל טופס הבקשה לרישום החברה יש לצרף תקנון חברה (שמפרט את המטרות שלשמן הוקמה, את אופן הקצאת המניות בין הבעלים ועוד), הצהרת דירקטורים ראשונים (במסגרת הקמת חברה יש למנות לפחות דירקטור אחד), הצהרת בעלי מניות ראשונים ושלוש חלופות לשמה של החברה (למקרים שבהם השם המבוקש כבר תפוס או שרשם החברות יחליט לא לאשר אותו).

בנוסף לנ"ל כדאי גם לחתום על הסכם מייסדים – זוהי לא דרישה של רשם החברות, אולם חוזה משפטי מחייב שכזה מבהיר לכל השותפים לדרך העסקית מהן הזכויות וההתחייבויות של כל אחד מהם ועשוי למנוע קונפליקטים לאורך הדרך המשותפת.

כאמור על-מנת להבטיח הליך תקין ויציאה לדרך תוך פרק זמן קצר ככל האפשר, מומלץ להיעזר בעורך דין. לעו"ד גיא קולן ניסיון עשיר בליווי הליכי הקמת חברה בע"מ וכן בכל הנוגע לגיבוש וניסוח הסכמי מייסדים.