0723939454
 

הקמת סוכנות ביטוח

הקמת סוכנות ביטוח

הקמת סוכנות ביטוחבאופן כללי פתיחת חברה מחייבת תשומת לב לסוגיות משפטיות מהותיות, וכשעל הפרק הקמת סוכנות ביטוח מתעצמת החשיבות של פנייה אל עורך דין מנוסה בתחום ספציפי זה על-מנת לוודא שהתהליך מתבצע על-פי כל הנהלים ובאופן היעיל ביותר.

אילו מסמכים נדרשים כדי להקים סוכנות ביטוח?

עוד לפני הגשת הבקשה לרשם החברות, על סוכני ביטוח המעוניינים להקים סוכנות ביטוח, כלומר חברה בע"מ שתפעל בענף זה, לקבל אישור עקרוני וזאת באמצעות טופס בקשת רישיון לסוכן ביטוח תאגיד.

טופס זה כולל פירוט לגבי בעלי המניות, שמות מנהלי הסוכנות, מיקומה של הסוכנות וכן מיקום סניפים נוספים אם ישנם והענפים שבהם מבקשת החברה לפעול (כלומר באילו תחומי ביטוח בכוונה להציע מוצרים ושירותים). על מסמך זה יש לחתום בפני עורך דין.

כמו כן יש להגיש עם הבקשה לרישיון סוכן ביטוח תאגיד גם תקנון חברה. בתקנון זה ישנם מספר סעיפי חובה ובהם בין השאר סעיף העברת מניות, סעיף החלטות הדורשות אישור מיוחד וסעיף מנהלי עסקים. מסמך נוסף שמצורף לבקשה הוא תצהיר מנהל עסקים שנחתם כחוק בפני עורך דין, ועוד חובה להגיש תדפיס הרשעות פליליות אותו מנפיקה משטרת ישראל. את כל המסמכים הנ"ל, בצירוף אישור על תשלום אגרה, יש להגיש ב-4 עותקים למחלקת סוכני ביטוח באגף שוק ההון. ועדה מיוחדת בוחנת את הבקשה, ואם היא מוצאת לנכון לאשר אותה תוגש המלצה ברוח זו לרשם החברות וניתן לרשום אצלו את הסוכנות.

דגש נוסף הוא שמה של הסוכנות – השם חייב לכלול את צירוף המילים "סוכנות ביטוח" וכן את שנת הקמת הסוכנות. לנוכח הבדיקות המדוקדקות, ועל-מנת למנוע עיכובים מיותרים, רצוי כאמור לבצע הקמת סוכנות ביטוח בעזרת עורך דין. לעו"ד גיא קולן ניסיון רב בהוצאה לפועל יעילה ומהירה של הליך זה.