0723939454
 

פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון

פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון

פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון במרבית המקרים פירוק חברות מרצון מתבצע כאשר לחברה יכולת לפרוע את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה, ובהתאם השלב הראשון בתהליך הוא הגשת תצהיר כושר פירעון עליו נדרשת חתימה של רוב הדירקטורים של החברה. יחד עם זאת ניתן לבצע פירוק חברה מרצון גם כשאין לה כושר פירעון – כלומר כשסך נכסיה אינו מכסה את סך חובותיה. באופן טבעי במקרים אלה התהליך מורכב יותר, ומומלץ במיוחד, עוד בטרם מתחילים אותו, לפנות לעורך דין מומחה לדיני חברות ובעל ניסיון בפירוק חברות מרצון ללא כושר פירעון.

כיצד מתבצע פירוק מרצון כשלחברה אין כושר פירעון?

השלב הראשון של פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון הוא זימונה של אסיפה של כל בעלי המניות בחברה. במקביל יש לכנס אסיפה של נושי החברה, שתיערך באותו מועד כמו אסיפת בעלי המניות או יום לאחריה. על-מנת לוודא שכל הנושים יוכלו לקחת חלק באסיפה יש לפרסם את קיום האסיפה הן ברשומות והן בעיתון מקומי (הנפוץ באזור הרלוונטי) וכן לשלוח הודעות בדואר.

באסיפה זו יוגש לנושים דוח מפורט אודות מצבה של החברה, והם יבחרו מפרק. במידה והנושאים לא מציעים מפרק, ימונה לתפקיד אחראי זה מועמד שהציעו בעלי המניות. בכל מקרה יש לפרסם את דבר מינוי המפרק וכן ליידע את רשם החברות. תפקידו של המפרק הוא לכנס את הנכסים ולקבוע אילו חובות של החברה ייפרעו על בסיס התמורה שתתקבל עבור אותם נכסים. לאחר שהמפרק משלים את עבודתו, הוא מציג בפני אסיפה של הנושים ושל בעלי המניות דו"ח המסכם את כל מה שבוצע בנכסים של החברה. לאחר שהדו"ח שמכין המפרק מאושר, הוא מועבר לרשם החברות – ותהליך הפירוק מרצון מושלם.

עורך הדין גיא קולן אמון על ליווי חברות בתהליכי פירוק מרצון, עם כושר פירעון ובלעדיו.