0723939454
 

פירוק חברה מרצון ללא כושר פירעון

עמוד בנושא פירוק חברה מרצון ללא כושר פרעון. כשחברה הופכת חדלת פרעון, כלומר אין ביכולתה לשלם את כל חובותיה, עשויים הנושים השונים שלה לתבוע את פירוקה. אם בעלי המניות מסכימים למהלך, יבוצע הליך פירוק חברה מרצון ללא כושר פרעון. השלב הראשון בתהליך הוא כינוס כל בעלי המניות ובמקביל, או לכל היותר למחרת היום, כינוס כל הנושים. הדירקטורים של החברה מציגים בפני הנושים את תמונת המצב כולל אומדן החובות, והנושים בוחרים לחברה מפרק. במידה ולא יציעו מפרק, ימונה מפרק על-ידי בעלי המניות. בכל מקרה המפרק ישתמש בנכסי החברה כדי לפרוע חלק נכבד ככל האפשר מכלל חובותיה, כשסדר הקדימויות של הנושאים הוא בהתאם לחוק. לאחר שממומשים כל הנכסים יוצג בפני בעלי המניות דוח סופי של המפרק ובכך יושלם למעשה פירוקה של החברה.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.