0723939454
 

פירוק חברה מרצון מסלול מקוצר

פירוק חברה מרצון מסלול מקוצר

פירוק חברה מרצון מסלול מקוצרהגידול המתמשך בהיקף הפעילות העסקית בישראל הוביל באופן טבעי גם לעלייה במספרן של החברות אשר מבקשות לחדול מלפעול, והתוצאה הייתה עומס הולך וגדל על רשם החברות והתארכות הליכי פירוק חברות מרצון. על-מנת להקל על העומס, ובעיקר על בעלי חברות שמבקשים לצאת לדרך עסקית חדשה בלי עיכוב מיותר, נוצר בשנת 2011 המסלול המקוצר של פירוק חברות מרצון – וכדאי לדעת כיצד ניתן לנצל אותו לטובת סיום הפעילות העסקית באופן מסודר ומהיר ככל האפשר.

למי מיועד המסלול המקוצר של פירוק חברות מרצון?

האופציה של ביצוע פירוק חברה מרצון במסלול המקוצר מיועדת לחברות יחיד – ורק עבורן היא אפשרית.

חברות יחיד הן חברות שכל מניותיהן נמצאות בבעלות אדם אחד, שמשמש גם כדירקטור יחיד. לרוב נכסי חברה שכזו מצומצמים למדי, ועל כן ניתן לבצע את הפירוק מרצון תוך פרק זמן קצר.

בנוסף לתנאי ההכרחי הנ"ל, נדרשת גם חתימה של הדירקטור היחיד, שהוא כאמור גם בעל החברה, על תצהיר כושר פירעון. בתצהיר זה הוא מעיד כי למיטב דעתו, ועל סמך בדיקה יסודית של מצב החברה, יש ביכולתה לפרוע את כל חובותיה, אם ישנם כאלה, תוך 6 חודשים.

על אותו תצהיר כושר פירעון יש לחתום בפני עורך דין. באופן כללי מומלץ לבצע הליך פירוק חברה מרצון, כולל במסלול המקוצר, בעזרת עו"ד בעל ניסיון ספציפי בהוצאה לפועל של הליך זה, כך שהוא יושלם בהקדם האפשרי ומבלי להידרש להוצאות לא הכרחיות. בהקשר זה כדאי לציין כי ניתן להגיש לרשם החברות בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרות.

לעו"ד גיא קולן ניסיון נרחב בליווי חברות שנכנסו להליך פירוק מרצון במסלול המקוצר והשלימו את התהליך ביעילות מרבית כך שבעל החברה יכול היה להקדיש את מרבית מרצו, תשומת ליבו וכישוריו למטרות החשובות לו באמת.