0723939454
 

פירוק חברות

פירוק חברות

"חברה" היא ישות משפטית שמאפשרת פעילות עסקית בתחומים שונים. ישנם מספר מצבים שבהם מתבקש מהלך שמוביל לפירוקה של חברה ולסוף פעילותה – בכל מקרה שכזה מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני חברות ובעל ניסיון ספציפי בליווי הליכי פירוק, וזאת על-מנת להימנע מטעויות שעלולות להסב נזקים משמעותיים לבעלי החברה ולעכב שלא לצורך את סיום דרכה.

פירוק חברות מרצון או על ידי בית משפט

על-פי החוק בארץ, רשאי בית משפט (מחוזי) לפרק חברות, כשהסיבה העיקרית לכך היא הפיכתה של חברה לחדלת פירעון, כלומר כשאין ביכולתה לפרוע את ההתחייבויות שלקחה על עצמה. בנוסף, רשאים גם בעלי חברה לפרק אותה, כשבמקרה זה ההליך נקרא "פירוק מרצון". פירוק חברות מרצון נובע לרוב מתחושת מיצוי של הבעלים ביחס לאותה פלטפורמה עסקית ורצון להשקיע את הונם, מרצם, זמנם ומשאבים נוספים באפיקים אחרים. חשוב לציין כי גם כשהפירוק הוא מרצון, ליווי משפטי מקצועי הינו יקר ערך, וזאת לנוכח החשיבות של ביצוע התהליך באופן מדויק, יעיל ועל-פי דרישות החוק. כך למשל תצהיר כושר פירעון, מסמך שהגשתו היא השלב הראשון בדרך לפירוק מרצון, חייב להיות חתום על-ידי רוב הדירקטורים כשבנוסף יש לוודא (על סמך נסח חברה) כי כל מי שמכהן כדירקטור בחברה אכן רשום ככזה אצל רשום החברות. תנאים נוספים הם שתוך 5 חודשים מיום הגשתו של תצהיר זה יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, ההחלטה על מינוי מפרק לחברה חייבת לקבל אישור של לפחות 75% מהנוכחים באסיפה זו ויש להודיע לרשם החברות על מינוי המפרק תוך 21 יום ממועד קבלת ההחלטה.

גם לגבי הדו"ח הסופי שמגיש המפרק, לאחר שווידא כי כל התחייבויות החברה קוימו במלואן, ישנן דרישות המפורטות בחוק. דו"ח שאינו כתוב בדיוק על-פי ההנחיות יידחה, והשלמת הפירוק של החברה תתעכב. ליווי של עו"ד מסחרי מנוסה ממשרד עו"ד קולן - נבון מבטיח תהליך נטול שגיאות ותקלות אשר מושלם במהירות לשביעות רצונם המלאה של בעלי החברה.