0723939454
 

פירוק חברות עורך דין

פירוק חברות עורך דין

פירוק חברות עורך דיןבעוד פתיחת חברה היא מהלך שתמיד כרוך בהתרגשות רבה, הפסקת פעילותה של חברה נתפשת כפעולה שלילית – למרות שישנם לא מעט מקרים שבהם זהו הצעד הנכון לבצעו, ובפרט אם הפלטפורמה העסקית שהוקמה כבר אינה משרתת את בעליה, או שממילא אינה פעילה. חשוב להדגיש: חברה לא פעילה שלא פורקה באופן פורמלי נדרשת להמשיך לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות וכן להגיש לו דוח מדי שנה. הפרת חובות אלה עלולה להוביל לקנסות ולסנקציות אישיות כלפי בעלי החברה (כולל איסור על הקמת חברות חדשות!) – ועל כן במקרים אלה מומלץ לבצע הליך מסודר של פירוק חברה מרצון.

כיצד מתבצע פירוק חברה מרצון?

כשבעלי חברה מבקשים לפרקה עליהם, השלב הראשון הוא הגשת תצהיר כושר פירעון חתום ע"י רוב של הדירקטורים של החברה. לאחר מכן תכונס אסיפה של בעלי המניות שבה ימונה לחברה מפרק, שתפקידו הוא להשתמש בנכסי החברה על-מנת לפרוע את מלוא חובותיה. לכשמשלים המפרק את עבודתו, מכונסת אסיפה נוספת של בעלי המניות, במטרה לאשר את הדו"ח שמגיש המפרק, ולאחר מכן מאשר אותו גם רשם החברות. אישור זה מהווה את השלב האחרון בתהליך ולאחריו מוכרזת החברה כמחוסלת.

אם החברה אינה יכולה להתחייב על מילוי כל התחייבויותיה, כלומר כשהנכסים שברשותה אינם מכסים את כל חובותיה, יבוצע הליך מעט שונה שנקרא פירוק חברה מרצון בלי כושר פירעון – הליך שמעורבים בו גם נושי החברה ושחשוב במיוחד לבצע עם ליווי משפטי צמוד של עורך דין מנוסה.

למעשה בכל המקרים של פירוק חברות עורך דין מיומן הוא מרכיב משמעותי בתהליך. על-מנת להבטיח הליך מסודר ומהיר ככל האפשר, כדאי להיעזר בשירות פירוק חברות עורך דין גיא קולן שהוא גם מומחה לדיני חברות וגם בעל ניסיון רב בתחום ספציפי זה.