0723939454
 

פירוק חברות תהליך

פירוק חברות תהליך

פירוק חברה מרצון הוא תהליך מובנה שמתבצע מול רשם החברות, במטרה לסיים את פעילותה של חברה באופן פורמלי. מצב אחד שבו מתבצע פירוק מרצון הוא כשמדובר ממילא על חברה לא פעילה, ועוד סיבה לבצע הליך זה היא כשהבעלים מרגישים שהפלטפורמה העסקית מיצתה את עצמה ומעוניינים לצאת לדרך חדשה. בכל מקרה כדאי לבצע את פירוק החברה בלוויית עורך דין מומחה לדיני חברות ובפרט לסוגיות הקשורות בפירוק מרצון – כך שהתהליך יתבצע באופן יעיל ומהיר ככל האפשר.

שלבי תהליך פירוק חברה מרצון

א.      תצהיר כושר פירעון – אשר נחתם ע"י רוב הדירקטורים, מוגש לרשם החברות ומהווה הצהרה בדבר יכולתה של החברה לפרוע את מלוא התחייבויותיה תוך 12 חודשים.

ב.      כינוס אסיפה כללית – ועוד קודם לכן הודעה לכלל בעלי המניות על כינוסה, כך שיוכלו להשתתף בה. באסיפה זו מתקבלת ההחלטה על הפירוק מרצון וממונה מפרק.

ג.       הודעה לרשם החברות – בדבר מינוי המפרק.

ד.      פרסום – יש לפרסם הודעה רשמית בדבר כניסתה של החברה לתהליך פירוק, וזאת תוך 7 ימים ממועד קבלתה של ההחלטה.

ה.     עבודת המפרק – שמכנס את כלל נכסי החברה, מסלק את חובותיה וכן את כל השעבודים הרלוונטיים.

ו.        כינוס אסיפה כללית נוספת – אסיפה סופית של בעלי המניות, שמקבלים דו"ח מאת המפרק ומאשרים אותו.

ז.       הגשת הדו"ח לרשם החברות – לאחר שהדו"ח אושר ע"י האסיפה הסופית, כחוק, הוא מוגש לרשם החברות. רשם החברות משנה את סטטוס החברה ל"מפורקת", וכעבור 3 חודשים נוספים היא נחשבת למחוסלת.

כאמור כשהמטרה היא פירוק חברות תהליך מסודר בלוויית עורך דין מומחה בתחום מבטיח את השלמתו בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי – לעו"ד גיא קולן ניסיון רחב היקף בכל הנוגע לפירוק חברה מרצון, וביכולתו לסייע גם לכם להשלים את התהליך על הצד הטוב ביותר.פירוק חברות תהליך