0723939454
 

פירוק חברות תהליך

הגעתם לדף שעוסק בפירוק חברות תהליך. בחלק מהמקרים מתבצע פירוק חברה מרצון, כלומר בעקבות החלטה של בעלי המניות לסיים את פעילותה של החברה. במקרים אחרים יבוצע פירוק מרצון על-ידי נושי החברה וישנם מצבים שבהם הפירוק מבוצע בידי בית משפט (בין אם עקב החלטה של בעלי החברה ובין אם לנוכח הגשת תביעה על-ידי גורם חיצוני). בכל אחד מסוגי הפירוקים התהליך שונה. במסגרת פירוק חברה מרצון התהליך כולל הגשת תצהיר כושר פירעון (שבו מעידים חברי הדירקטוריון כי ביכולתה של החברה לפרוע את מלוא חובותיה), כינוס אסיפה של בעלי המניות ומינוי מפרק, הודעה לרשם החברות אודות מינוי זה, כינוס נכסי החברה ושימוש בהם כדי למלא את ההתחייבויות, הצגת דו"ח מסכם של כל הפעולות שנעשו בפני אסיפה נוספת של בעלי המניות ואישור הדו"ח על-ידי רשם החברות.

 

. לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

חוזה עסקי

בבסיס של כמעט כל פעילות עסקית נמצא חוזה, שמסדיר את היחסים בין כל מי ששותף בדרך כזו או אחרת לאותה פעילות ומעגן אותם באופן מפורט וברור.

לפרטים נוספים

פירוק חברות תהליך

פירוק חברה מרצון הוא תהליך מובנה שמתבצע מול רשם החברות, במטרה לסיים את פעילותה של חברה באופן פורמלי.

לפרטים נוספים