0723939454
 

פירוק חברה מרצון אגרות

עמוד בנושא פירוק חברה מרצון אגרות. הליך פירוק מרצון של חברה עשוי להתרחש בעקבות רצונם של בעלי המניות בחברה להביא לסיום פעילותה או בעקבות בקשה של נושיה של החברה. בכל מקרה ההליך מתבצע מול רשם החברות, ובמסגרתו יש לפרסם שתי הודעות ברשומות – האחת על מינויו של המפרק, והשנייה על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות. האגרה על פרסום שתי ההודעות הינה בגובה של כ-250 ₪. חשוב לציין כי חברה שלא מפורקת באופן פורמלי נדרשת לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות (כ-1,500 ₪) כך שכדאי לנקוט הליך פירוק חברה מרצון במקרים אלה. אם החברה אינה פעילה מזה זמן מה ניתן לקבל פטור מהאגרות בשנים שבהן לא הייתה פעילות.

 לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.

פירוק חברה מרצון אגרות

פירוק חברה מרצון הינו הליך פורמלי המבוצע מול רשם החברות שבמשרד המשפטים, ואשר מאפשר לבעלי חברה שכבר אינם מעוניינים בפלטפורמה עסקית זו לסגור אותה באופן מסודר.

לפרטים נוספים