0723939454
 

פירוק חברה מרצון פטור מאגרה

דף זה הוא בנושא פירוק חברה מרצון פטור מאגרה. כשחברה מקיימת הליך פירוק חברה מרצון מול רשם החברות היא רשאית להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום האגרה השנתית. חשוב להדגיש כי חברה שלא השלימה את תשלום כל האגרות השנתיות לאורך כל תקופת פעילותה הפורמלית – גם אם לא בוצעה פעילות בפועל, חברה רשומה מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות – לא תוכל להשלים את הליך הפירוק. יחד עם זאת חברה שמוכיחה, על בסיס אישור מרשות המסים או מרואה חשבון, כי בשנה מסוימת לא ביצעה שום פעילות עסקית, זכאית לפטור מהאגרה השנתית. הבקשה נבדקת לאחר שסטטוס החברה הופך ל"חברה בפירוק מרצון" ולאחר שהוגשו כל המסמכים של השלב השני בתהליך הפירוק.

. לחזרה לדף הבית הקליקו כאן - פירוק חברה מרצון.