0723939454
 

פירוק חברה מרצון שכר טרחה

דף זה הינו בנושא פירוק חברה מרצון שכר טרחה. כשבעליה של חברה מבקשים להפסיק את פעילותה באופן פורמלי יבוצע הליך מסודר מול רשם החברות. את ההליך מלווה עורך דין מנוסה שבאופן טבעי גובה שכר טרחה עבור עבודתו ומי שעוד זוכה לתשלום עבור חלקו בפירוק הוא המפרק אשר ממונה על-ידי אסיפה כללית של בעלי המניות. חשוב להדגיש כי פירוק חברה מרצון אמנם כרוך בתשלום שכר טרחה כנ"ל, אולם מצד שני הוא חוסך לבעליה של החברה את החובה להמשיך ולשלם אגרות שנתיות וכן להגיש דוחות כנדרש, כך שאם החברה אינה פעילה, מוטב לפרק אותה באופן פורמלי. עוד כדאי לקחת בחשבון כי ככל שהיקף הפעילות של החברה גדול יותר , כך עשוי לעלות גם שכר הטרחה.